Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Giám đốc: Bùi Sơn Thuỷ
Điện thoại: 0210.3846.534
Fax: 0210.3846.598
-------------------------------------
Cơ cấu tổ chức
Giám đốc: Bùi Sơn Thuỷ

Điện thoại: CQ: 0210.3844.724

DĐ: 0913.599.259

Phó Giám đốc: 1. Đỗ Xuân Đồng

Điện thoại: CQ: 0210.3840.836

DĐ: 0913.389.683

2. Nguyễn Mạnh Hùng

Chánh Văn phòng: Lê Sỹ Hồng

Điện thoại: CQ: 0210.3846.445

DĐ: 0913.517.402

Một cửa: Trần Tuấn Hưng

Điện thoại: CQ: 0210.3859.894

DĐ: 0912.156.999